Archiv | OpenAIRE

Průvodce OpenAIRE pro výzkumné instituce

Příručka OpenAIRE Guide for Research Institutions by měla výzkumným institucím i tvůrcům politik pomoci při zavádění životaschopných politik a postupů otevřeného přístupu. Doporučení jsou založena na dobré praxi řady předních evropských univerzit a výzkumných institucí. Pro české instituce i další zájemce o danou problematiku je nyní tato příručka k dispozici také v českém překladu: Průvodce OpenAIRE pro výzkumné instituce.

Pokračovat

Štítky:

4. 8. 2011 ~ 0 Komentářů

Průvodce OpenAIRE pro autory

Pro autory, kteří jsou účastníky projektů 7. RP Evropské komise a jsou povinni vyhovět pilotnímu projektu otevřeného přístupu v 7. RP, i pro autory recenzovaných publikací z výzkumných projektů financovaných Evropskou výzkumnou radou, je určena příručka OpenAIRE Guide for authors. Jejím prostřednictvím se autoři mohou seznámit s požadavky otevřeného přístupu obou poskytovatelů podpory na výzkum i s tím, jak těmto požadavkům vyhovět. Pro české autory […]

Pokračovat

14. 7. 2011 ~ 0 Komentářů

Český překlad Pravidel OpenAIRE

Pro zapojení repozitářů do informačního prostoru OpenAIRE je nezbytné, aby repozitář splňoval alespoň minimální požadavky, jež zajistí lokální správu dat ve shodě s politikou otevřeného přístupu Evropské komise. Sklízení dat z repozitářů pro zpřístupnění publikací prostřednictnictvím portálu OpenAIRE a propojení s dalšími informacemi o projektech 7. RP umožní implementace Pravidel OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines). Pro správce repozitářů v České republice je nyní k dispozici […]

Pokračovat

Štítky: ,

17. 6. 2011 ~ 0 Komentářů

Fotografie z prezentace OpenAIRE v Gentu

Mezi fotografiemi z konference konané při příležitosti oficiálního představení projektu OpenAIRE a uvedení do provozu infrastruktury pro otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu v Evropě jsou i fotografie účastníků projektu OpenAIRE s místopředsedkyní Evropské komise odpovědné za digitální agendu dr. Neelie Kroes (ta zařadila několik fotografií z této akce do své galerie na Flickru).

Pokračovat

14. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

OpenAIRE již nabízí přístup k publikacím

Po týdnu od zahájení provozu infrastruktury (2. 12. 2010) pro ukládání publikovaných výsledků projektů 7. RP Evropské komise poskytuje již portál OpenAIRE přístup k článkům uloženým v repozitářích. K těmto informacím se dostanete prostřednictvím odkazu Search for Publications (Hledání publikací) v navigačním menu portálu.

Pokračovat

8. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

The Challenge of Open Access

Infrastruktura projektu 7. RP Evropské komise OpenAIRE byla představena a oficiálně uvedena do provozu 2. prosince 2010 v knihovně UGent na konferenci, jejíž program byl rozdělen do několika sekcí. V úvodní části vedle uvítacího projevu rektora UGent prof. Paula Van Cauwenberge a představení projektu OpenAIRE, bylo nejdůležitějším bodem programu vystoupení místopředsedkyně Evropské komise odpovědné za digitální agendu dr. Neelie Kroes. Ta vedle […]

Pokračovat

7. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

Infrastruktura projektu OpenAIRE byla uvedena do provozu

Infrastruktura projektu 7. RP Evropské komise OpenAIRE, jehož se účastní za Českou republiku Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, byla představena a oficiálně uvedena do provozu 2. prosince 2010 v belgickém Gentu. OpenAIRE launch from Antonis Makriyannis | Design on Vimeo. Více informací: Výzkum: iniciativa OpenAIRE přináší přístup k výsledkům vědeckého výzkumu EU

Pokračovat

Štítky: ,

2. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access Pilot in FP7

Open Access Pilot in FP7 je pilotní projekt Evropské komise, která podporuje myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z finančních prostředků 7. rámcového programu. Od příjemců finančních dotací ze 7 vědních oblastí (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, e-infrastruktura, věda ve společnosti a společenské a humanitní vědy) se očekává, že: uloží recenzovaný článek nebo jeho finální verzi do online […]

Pokračovat

8. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access and the Changing Role of Libraries

Open Access and the Changing Role of Libraries

Letošní konference IFLA – World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, jak je zřejmé i z podtitulu vyjadřujícího hlavní téma: Open access to knowledge – promoting sustainable progress, je zaměřena na problematiku otevřeného přístupu. Z pohledu OA (a také měnící se role knihoven v oblasti přístupu k vědeckým informacím) je ovšem nejzajímavější akcí satelitní meeting 9. srpna 2010 […]

Pokračovat

14. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Projekt OpenAIRE na konferenci INFORUM 2010

Evropský projekt OpenAIRE byl představen na konferenci na INFORUM 2010 (16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích), která se konala ve dnech 25.–27. května 2010 v Praze na VŠE. Viz článek ve sborníku z konference: Projekt OpenAIRE – výzva a příležitost i pro Českou republiku. Viz též informace ze zpravodajství z konference INFORUM 2010 v časopise Ikaros.

Pokračovat

Štítky:

9. 6. 2010 ~ 0 Komentářů