Vítejte!

Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava s cílem informovat o tématu otevřeného přístupu a projektu OpenAIRE. Magazín upozorňuje na novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů a poskytuje rady a návody, jak využívat knihovních služeb.

logo Informační zdroje

Informační zdroje

Užitečné rady a návody, jak se orientovat v mohutném proudu elektronických informačních zdrojů.

logo Open Access

Open Access

Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

OpenAIRE

Projekty OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) a OpenAIREplus byly projekty 7. RP Evropské komise (2009–2014), jejichž cílem bylo vybudování infrastruktury otevřeného přístupu v evropském měřítku. 1. 1. 2015 byl zahájen projekt v programu Horizont 2020: OpenAIRE 2020. Více informací.

Štítky