2. 5. 2012 ~ 0 Komentářů

5. setkání českých uživatelů systému DSpace


Asociace knihoven vysokých škol ČR (Asociace) ve spolupráci s Ústřední knihovnou VŠB-TUO pořádá 5. ročník českých uživatelů systému DSpace s podtitulem Prosazování politiky otevřeného přístupu. Seminář proběhne 16. a 17. května 2012 v Aule VŠB-TUO. Program setkání zahrnuje problematiku otevřených časopisů, implementace institucionální politiky otevřeného přístupu (příklad Knihovny Akademie věd ČR), budování datových archivů pro ukládání a šíření výzkumných dat, představení projektů postavených na systému DSpace. Součástí semináře bude slavnostní podepsání Berlínské deklarace o otevřeném přístupu k vědeckým informacím Asociací a přednesení návrhu na založení pracovní komise pro otázky otevřeného přístupu při Asociaci, která by měla svou činností pomoci propagovat a šířit principy Berlínské deklarace v českém akademickém prostředí.

Registrační formulář

Přidej komentář