16. 3. 2013 ~ 0 Komentářů

Aktualizovaná verze politiky otevřeného přístupu RCUK


Dne 6. března 2013 vydala RCUK revidovanou verzi své politiky otevřeného přístupu, která začne platit od 1. dubna 2013.

Grafické zobrazení klíčové myšlenky politiky:

Z grafu vyplývá, že politika preferuje zlatou cestu otevřeného přístupu.
Vydané články by měly být vydány v otevřených časopisech a pod licencí Creative Commons (CC-BY). Vydavatel může požadovat zaplacení APC.
Na zaplacení APC bude vyhrazen zvláštní fond, z něhož budou rozděleny tzv. „block grants“ patřičným výzkumným organizacím. Publikační poplatky již nebude možné nárokovat v jednotlivých projektových žádostech.
Vydané články by měly obsahovat informace, z jakého zdroje byl výzkum financován, a měl by obsahovat vyjádření, jakým způsobem jsou přístupné související výzkumné materiály – data, vzorky, modely.

Je třeba říct, že ne všechny otevřené časopisy vydávají články pod licencí CC-BY. Elsevier vydává hybridní i otevřené časopisy, ovšem z informací dostupných na webu vydavatele není zřejmé, jak se vydavatel vypořádává s autorskými právy. Narozdíl od Elsevieru, Springer svou politiku (a možnost vydat článek pod licencí CC-BY) deklaruje jednoznačně.

Cílem politiky je dosáhnout 75 % vědeckých výsledků dostupných v otevřeném režimu během následujících pěti let. Z politiky nevyplývá, jak bude nakládáno s klasickým předplatným časopisů. Lze předpokládat, že výdaje na vydávání článků vzrostou, neboť politika nenutí (a nemůže nutit) vydavatele, aby své časopisy transformovali na otevřené; v současné podobě politika spíše podporuje vznik hybridních časopisů.

RCUK vnímá přechod na open access jako cestu, nikoli jako jednorázovou záležitost. Politika projde po roce revizí. To je snad šance pro zastánce zelené cesty. Britské univerzity silně podporují zelenou cestu (57 politik OA registrovaných v ROARMAP).

Jak by měla být politika RCUK upravena, navrhuje Stevan Harnad v článku:
Worldwide open access: UK leadership?

Přidej komentář