27. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

ArXiv


ArXiv: otevřený elektronický archiv pro e-printy z oblasti přírodních věd (z fyziky, matematiky, počítačových věd, statistiky aj). Založen Paulem Ginspargem v roce 1991; patří k nejvýznamnějším oborovým repozitářům, do něhož zasílají autoři preprinty svých článků předtím, než je uveřejní v některém z recenzovaných časopisů.

ArXiv obsahuje více než 623 tisíce volně dostupných dokumentů (08/2010).

Přidej komentář