Výběrový seznam literatury k online vzdělávání

Článek přináší výběrový seznam české i zahraniční literatury k problematice didaktiky a metodiky online vzdělávání, online výuky a online forem zkoušení. Článek patří do série článků o informačních zdrojích dostupných pro práci a studium z domova. Knihy, periodika, články Knihy Výběrový seznam knižních titulů* k problematice online vzdělávání obsahuje také tituly z fondu Ústřední knihovny […]

Pokračovat

12. 11. 2020 ~ 0 Komentářů

Webináře Ústřední knihovny VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO si na následující období připravila řadu webinářů pro studenty i zaměstnance. Webináře budou probíhat v prostřední MS Teams. Odkazy do místností pro jednotlivé webináře budou postupně doplňovány. Rozsah webinářů je plánován vždy na jednu hodinu s tím, že přibližně první polovinu bude tvořit výklad a druhá polovina bude vyčleněna na dotazy účastníků. […]

Pokračovat

Štítky: ,

23. 10. 2020 ~ 0 Komentářů

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs?

Article processing charges Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webové platformy apod.). […]

Pokračovat

3. 7. 2020 ~ 0 Komentářů

Oborové zařazení výsledku

V rámci citačních databází Web of Science a Scopus jsou jednotlivé záznamy publikací tříděny do oborových kategorií. Ve Web of Science jsou oborové kategorie časopisů označeny jako WoS Categories, Scopus pak dělí časopisy do oborových kategorií – Subject Areas. Nezřídka se stává, že je časopis zařazen do více než jedné kategorie. Oborové kategorie v OBD (RIV) Pro účely vykazování výsledků VaV v […]

Pokračovat

11. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Open Educational Resources pro samostudium

Příspěvek je určen především studentům VŠB-TUO a vyzdvihuje informační zdroje – otevřeně dostupné výukové materiály, vhodné pro samostudium. Příspěvek navazuje na články Online služby pro práci z domu a Tipy pro práci z domu. OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE VYHLEDÁVÁNÍ KURZŮ SEZNAM VYBRANÝCH OER VOLNĚ DOSTUPNÉ UČEBNICE JOVE – VÝUKOVÁ VIDEA ZÁKLADŮ CHEMIE – MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA UŽITEČNÉ […]

Pokračovat

7. 4. 2020 ~ 0 Komentářů

Bezplatně dostupné normy

Agentura ČAS bezplatně zpřístupnila vybrané evropské normy z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků. Seznam norem. Vybrané ČSN jsou zveřejněny na portálu Sponzorovaný přístup, pro přístup je nutné provést základní registraci uživatele.

Pokračovat

Štítky:

6. 4. 2020 ~ 0 Komentářů

Tipy pro práci z domu

Článek shrnuje několik užitečných tipů na nástroje pro práci z domu, které jsou k dispozici studentům a zaměstnancům VŠB-TUO. Psáno z pohledu běžného uživatele. Článek navazuje na příspěvek Online služby pro práci z domu. OBSAH TIP NA ÚVOD SDÍLENÍ SOUBORŮ SDÍLENÉ ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ SVOLÁVÁNÍ SCHŮZEK ONLINE PORADY, WEBINÁŘE A VIDEOKONFERENCE SPRÁVA POZNÁMEK ONLINE PRŮZKUM, KVÍZ, […]

Pokračovat

Štítky: ,

27. 3. 2020 ~ 0 Komentářů

Online služby pro práci z domu

Příspěvek je určen především pro studenty VŠB-TUO a je zaměřen na online služby, elektronické informační zdroje, digitální knihovny, repozitáře, jejichž obsah je dostupný taktéž mimo síť univerzity, nebo je dostupný úplně volně bez omezení. Přečtěte si také Tipy pro práci z domu a Open Educational Resources pro samostudium. OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE PORTÁL E-VÝUKA VŠB-TUO SEZNAM […]

Pokračovat

20. 3. 2020 ~ 0 Komentářů

Zpracování VŠKP minulých let

Pracovníci Ústřední knihovny VŠB-TUO provedli zpětnou rekatalogizaci vysokoškolských kvalifikačních prací z let 1951 až 1992, uložených v depozitáři Ústřední knihovny. V období od září 2017 do poloviny září 2019 zpracovali celkem 10 923 prací bývalých studentů a zaměstnanců VŠB-TUO. Byly zpracovány práce – diplomové, kandidátské a doktorské disertační, habilitační práce, práce aspirantského (kandidátského) minima, postgraduální práce. Jedná se […]

Pokračovat

30. 9. 2019 ~ 0 Komentářů

Vědecké publikování a open science

Ústřední knihovna VŠB-TUO ve spolupráci s Centrem podpory inovací připravila seminář Vědecké publikování a open science. Datum konání 8. 10. 2019,  09:00-11:30 Místo konání Ústřední knihovna VŠB-TUO, Počítačová učebna NK150, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba Program Úvodní slovo k tématu – Mgr. Pavla Rygelová, ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO Principy vědeckého publikování – Mgr. Tomáš Inspektor, […]

Pokračovat

Štítky:

30. 9. 2019 ~ 0 Komentářů