9. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Auto-archivace


Auto-archivace (self-archiving): uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři (v digitálním archivu).

Auto-archivace je jedním ze základních způsobů jak poskytnout čtenářům otevřený přístup k vědeckým poznatkům.

Auto-archivace přináší rychlejší výměnu informací (dokument, např. eprint vědeckého článku, je dostupný komukoli bezprostředně po jeho uložení), zvyšuje potencionální okruh čtenářů (dokument je dostupný zdarma komukoli) a také zvyšuje citovanost dokumentu (neomezená dostupnost zvyšuje míru citací).

Uložit dokument do repozitáře není časově náročné, auto-archivaci může provést sám autor nebo s asistencí knihovníka-administrátora repozitáře, existují také nástroje pro dávkové importy dat.

Přidej komentář