24. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

BASE – Bielefeld Academic Search Engine


BASE – Bielefeld Academic Search Engine funguje jako tzv. service provider, který sklízí data z jiných repozitářů.

Pomocí protokolu OAI-PMH jsou sbírány z repozitářů metadatové záznamy. Přes vyhledávací rozhraní BASE je pak možné vyhledat vědecké práce z celého světa a zároveň získat odkaz do repozitáře, v němž je dokument uložen.

V současnosti BASE využívá přes 1 700 zdrojů (poskytovatelů dat) a počet záznamů překračuje hranici registrovaných 25 milionů dokumentů.

BASE sklízí zatím pět zdrojů z České republiky; dva časopisy (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. GymnicaBulletin of Applied Mechanics) a tři repozitáře (Digitální knihovna Univerzity Pardubice, Digitální knihovna Knihovny AV ČR a DSpace VŠB-TUO).

Dosavadní vyhledávání nabízí přehledné zobrazení záznamů a možnost dále pracovat s vyhledanými výsledky. BASE si například poradí i se zobrazením české diakritiky (viz obrázek níže).

Tvůrci BASE připravují nové rozhraní, které je v současnosti v testovacím provozu, nicméně jeho index je rozsáhlejší než u dosavadní verze systému (zahrnuje v současnosti 51 580 záznamů z repozitáře DSpace VŠB-TUO, zatímco ve starší rutinní verzi je jich 46 245). Mezi poskytovateli dat je nově zahrnut také další český repozitář, DSpace UTB.

Přidej komentář