1. 2. 2009 ~ 0 Komentářů

BBB definice a další iniciativy


BBB dokumenty definují základní principy fungování otevřeného přístupu. Iniciátoři těchto tří deklarací postihli přesně podstatné změny ve způsobu šíření vědeckých informací, který nastolil rozvoj Internetu. Tradiční publikační model (vyžadující po autorovi přenechání autorských práv vydavateli) se dostal do střetu s možnostmi digitálního šíření informací (v podobě technologické jednoduchosti šíření, kopírování a dalšího využívání informačních zdrojů). Odpovědí se stal model otevřeného přístupu.
Budapešťská iniciativa definuje otevřený přístup jako: „free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts…“ a doporučuje dva základní možné způsoby, jak vědecké informace (především recenzované vědecké články) volně zpřístupňovat:
– jednak prostřednictvím self-archiving (auto-archivace) publikovaných článků v digitálních repozitářích
– jednak prostřednictvím publikování v open access journals (časopisech s otevřeným přístupem), které neuplatňují copyright pro zpřístupnění a další užití publikovaných článků. Tyto časopisy jsou financovány z jiných zdrojů, nikoliv klasickou formou čtenářského předplatného. „Because price is a barrier to access, these new journals will not charge subscription or access fees, and will turn to other methods for covering their expenses. There are many alternative sources of funds for this purpose, including the foundations and governments that fund research…“
Prohlášení z Bethesdy bylo výsledkem jednodenního setkání o otevřeném přístupu pořádaného Howard Hughes Medical Institute. Své pozitivní stanovisko k pojetí otevřenému přístupu vyjádřily tři pracovní skupiny, zastupující nadační organizace, knihovny a vydavatele a vědce a vědecké instituce. Prohlášení z Bethesdy pokládá publikaci za volně dostupnou (open access publication) v případě, že:
1. autoři a vlastníci copyrightu udělují každému uživateli svobodné, nezrušitelné, celosvětové, trvalé právo k přístupu; licenci ke kopírování, využití, distribuci, přenosu a zveřejnění práce; vytvoření a distribuování odvozenin práce… „The author(s) and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship[2], as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.“
2. kompletní verze práce včetně jejích částí bude uložena do některého z online repozitářů, který podporuje akademická instituce, vědecká společnost, vládní agentura apod., podporující otevřený přístup, neomezenou distribuci, interoperabilitu a dlouhodobou archivaci. „A complete version of the work and all supplemental materials, including a copy of the permission as stated above, in a suitable standard electronic format is deposited immediately upon initial publication in at least one online repository that is supported by an academic institution, scholarly society, government agency, or other well-established organization that seeks to enable open access, unrestricted distribution, interoperability, and long-term archiving (for the biomedical sciences, PubMed Central is such a repository).“
Berlínská deklarace vychází z předchozích manifestací otevřeného přístupu a v jejich duchu připomíná, že vědění má být rozšiřováno nejen klasickou formou, ale že paradigma otevřeného přístupu musí být podporováno.
„Our mission of disseminating knowledge is only half complete if the information is not made widely and readily available to society. New possibilities of knowledge dissemination not only through the classical form but also and increasingly through the open access paradigm via the Internet have to be supported. We define open access as a comprehensive source of human knowledge and cultural heritage that has been approved by the scientific community.“
Podmínky, za jakých má být otevřený přístupu realizován, jsou téměř totožné s podmínkami Prohlášení z Bethesdy.

Odkazy na BBB dokumenty a další iniciativy, vyjadřující podporu otevřenému přístupu. (řazeno chronologicky)

Budapest Open Access Initiative (únor 2002)
Bethesda Statement on Open Access Publishing (červen 2003)
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (říjen 2003)
Wellcome Trust Position statement in support of open and unrestricted access to published research (říjen 2003)
ACRL Principles and Strategies for the Reform of Scholarly Communication (srpen 2003)
OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from public funding (leden 2004)
IFLA Statement on
Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation
(únor 2004)
Open Access Team for Scotland (únor 2005)
JISC Focus on Access to Institutional Resources (leden 2006)
Petition for guaranteed public access to publicly-funded research results (leden 2007)
Recommendations from the EUA Working Group on Open Access (březen 2008)
Open Access Pilot in FP7 (srpen 2008)
Brisbane Declaration (září 2008)

Přidej komentář