9. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

Bibliometrické informace na webu ČSÚ


Český statistický úřad zveřejňuje na svém webu také informace z oblasti vědy a výzkumu.

V říjnu 2011 zde byly zveřejněny nové údaje o výsledcích vědecké činnosti na základě článků publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem a jejich citací založené na údajích z databáze National Science Indicators společnosti Thomson Reuters. Jde o základní bibliometrické údaje za Česko za roky 2000–2008.

Zajímavé údaje obsahují např. tabulka a graf 5: Publikační aktivita v Česku za období 2000–2008: dle sídla instituce, která porovnává jednotlivé regiony (kraje), tabulka 6: Publikační aktivita v Česku za období 2000–2008: dle jednotlivých institucí, nebo tabulka 11: Státní rozpočtové výdaje na VaV ve vztahu k počtu odborných článků.

Český statistický úřad: Bibliometrie

Přidej komentář