8. 8. 2012 ~ 0 Komentářů

Články v repozitáři získávají více citací – malý průzkum


Mnoha studiemi bylo prokázáno, že články uložené do repozitáře v režimu otevřeného přístupu* jsou častěji citovány, než články, které jsou dostupné jen na nakladatelských serverech a přístup k nim mají jen předplatitelé (soupis studií).

V repozitáři DSpace VŠB-TUO je uloženo v kolekci Publikační činnost více než 1 400 bibliografických záznamů článků autorů z VŠB-TUO publikovaných v tzv. impaktovaných časopisech od roku 1990. K 62 záznamům je připojen soubor s autorským rukopisem, který autoři na vyžádání knihovnou poslali k uložení do repozitáře.

Malou analýzou 10 článků z roku 2008 bylo potvrzeno, že články s volně dostupným rukopisem v repozitáři získaly celkem více citací, než srovnatelné články bez plného textu v repozitáři.

Vybraných 10 článků z roku 2008 včetně autorského rukopisu uloženého v repozitáři (OA články) bylo porovnáno s 10 jinými články jednoho z autorů ze stejného roku bez plného textu v repozitáři (non-OA články).

Z porovnání vyplývá, že články, které měly v repozitáři uložený autorský rukopis, získaly celkem více citací, než články, které v repozitáři rukopis nemají.

Tabulka zobrazuje počet stažení OA článku v repozitáři (modrý sloupec), počet citací, které OA články získaly (červený sloupec) a počet citací obdobných non-OA článků (zelený sloupec).

Ve třech případech získaly non-OA články více citací (sloupec 1, 2, 5), v jednom případě nezískal ani jeden typ článku žádnou citaci (sloupec 9), přičemž počet stažení souboru v repozitáři byl poměrně vysoký (135 stažení).

V šesti případech byly OA články citovanější, než non-OA články.

* autorské rukopisy (preprinty nebo postprinty) před nebo po recenzním řízení

Přidej komentář