6. 2. 2012 ~ 0 Komentářů

COAR: Otevřený dopis nakladatelství Elsevier


V reakci na restriktivní kroky nakladatelství Elsevier zaslal předseda výkonné rady Confederation of Open Access Repositories (COAR) prof. Dr. Norbert Lossau 6. 2. 2012 Elsevieru otevřený dopis.

Maximalizace viditelnosti výzkumných výstupů: výzva COAR k akci

„With this letter“, says Norbert Lossau, Chair of COAR Executive Board, „The Confederation of Open Access Repositories is joining in the growing protest against Elsevier’s practices opposing open access. We strongly believe that open access will greatly improve the impact and use of scholarly publications, and maximize our collective global investment in research.“

Otevřený dopis Elsevieru

COAR se připojuje k vědecké komunitě v odsouzení vydavatelství Elsevier za jeho nedávné obchodní praktiky a lobování, které podkopávají politiky a aktivity na podporu otevřeného přístupu k vědecké literatuře. Zatímco řada komerčních vydavatelů se snaží přizpůsobit své obchodní modely rostoucím požadavkům na otevřený přístup, Elsevier systematicky jedná takovým způsobem, aby pokrok dosažený v odborné komunitě zvrátil.

Jednoduchou cestou k dosažení otevřeného přístupu je ukládání článků v otevřených repozitářích. COAR důrazně odmítá změny, které Elsevier provedl ve svých politikách ukládání článků. Tyto politiky zakazují autorům přidruženým k institucím nebo agenturám, které ustanovily povinnost otevřeného přístupu, uložení kopie jejich článků do otevřených repozitářů, dokud jejich instituce nepodepíše velmi restriktivní dohodu s Elsevierem. Přes svůj veřejný závazek „univerzálního přístupu“ Elsevier svými politikami výrazně omezuje přístup k vědecké literatuře.

Tyto politiky jsou v přímém rozporu s cíli členů a partnerů COAR, jakož i širší akademické obce, jejichž cílem je maximalizovat přístup a využívání vědecké literatury. Proto COAR odrazuje své členy i ostatní od uzavírání takových dohod s Elsevierem nebo jinými vydavateli, které narušují povinnosti otevřeného přístupu a zasahují do již zavedené a rozvíjející se praxe autorů spočívající v ukládání článků.

COAR vyzývá společnost Elsevier, aby přehodnotila svůj přístup zakazující otevřený přístup a revidovala své politiky, aby bylo možné ukládat výzkumné články s minimálním zpožděním. Doporučuje vydavatelům úzce spolupracovat s knihovnami a komunitami repozitářů s cílem rozvíjet účinné a udržitelné způsoby ukládání článků, které slouží potřebám výzkumných pracovníků, jejich institucí a společnosti jako celku. Kromě toho, COAR uvítá, připojí-li se podobně smýšlející organizace – např. licenční agentury, knihovní konsorcia apod. – při vývoji a přijímání osvědčené praxe v oblasti politik a postupů týkajících se ukládání článků do otevřených repozitářů.

COAR je nezisková asociace iniciativ otevřených repozitářů, která si klade za cíl zvýšení viditelnosti a využívání výsledků výzkumu prostřednictvím globálních sítí otevřených digitálních repozitářů. COAR reprezentuje více než 80 institucí z 24 zemí z Evropy, Latinské Ameriky, Asie a Severní Ameriky.

Norbert Lossau, předseda výkonné rady, Confederation of Open Access Repositories

Přidej komentář