9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

De Gruyter získal Versitu


Berlínské akademické vydavatelství De Gruyter koupilo vydavatelství Versita, včetně Versita Open. Versita Open vydává 230 titulů časopisů v režimu otevřeného přístupu, tedy mimo tradiční model šíření časopisů formou předplatného. V průběhu roku 2012 dojde ke sloučení nově získaných otevřeně přístupných časopisů s tradičními tištěnými časopisy na jedné publikační platformě. Vydavatelství De Gruyter hodlá pokračovat ve vydávání těchto otevřených časopisů; navazuje tím na své dřívější aktivity v oblasti OA, t.j. na model představený jako De Gruyter Open Library. OA aktivity by měl řídit Jacek Ciesielski, zakladatel společnosti Versita (2001), jako Vice President Open Access.

Koupí Versity se De Gruyter stává třetím největším vydavatelem OA časopisů na světě.

Přidej komentář