7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Digitální repozitář


Digitální repozitář (digital repository): elektronický archiv pro ukládání a zpřístupňování intelektuálních výstupů členů určité vědecké komunity nebo vědecké instituce.

Digitální obsah repozitářů je většinou organizován do sbírek (kolekcí) a ke každému uloženému dokumentu (souboru) jsou připojená také jeho popisná metadata, usnadňující vyhledávání dokumentu nejen v samotném repozitáři, ale také vyhledávání prostřednictvím Google aj.

Digitální repozitáře spolu komunikují pomocí nejrůznějších protokolů a vzájemnou výměnou informací o uložených dokumentech zvyšují jejich vyhledatelnost a dostupnost pro potencionální zájemce.

Přidej komentář