18. 2. 2020 ~ 0 Komentářů

Dimensions – webináře


Dimensions je dynamická a snadno použitelná databáze, která vznikla na začátku roku 2018 a je určena nejen pro akademickou a vědeckou komunitu, ale i pro vládní instituce, grantové agentury a vydavatele vědecké a odborné literatury. Cílem je, aby informace o výzkumu v celé jeho šíři, byly dostupné z jednoho místa. Na rozdíl od běžných databází, zde uživatelé mohou zkoumat propojení mezi granty, publikacemi, klinickými studiemi, patenty a koncepčními dokumenty. Údaje pocházejí z volně dostupných i z licencovaných zdrojů, které jsou navzájem propojené hypertextovými odkazy.

Zaujalo vás to? Zajímá vás, jak využít tyto vzájemně propojené údaje k objevování nových možností vědy?

Zajímá vás, jak se dozvědět o více než miliardě propojení mezi publikacemi, citacemi, patenty, granty, politickými dokumenty, klinickými zkouškami, autory, institucemi a dalšími údaji o oblastech, které jsou k dispozici pro analýzu?

Pak se přihlaste na webinář Using Dimensions for scientometric research (k dispozici jsou dva termíny), kde získáte přehled o databázi Dimensions Analytics a jejím API a o tom, jak můžete požádat o bezplatný přístup pro svůj osobní, nekomerční scientometrický výzkum.

Krom výše zmíněné dvojice webinářů zaměřených na využití platformy Dimensions pro hodnocení vědy, jsou k dispozici i další webináře na různá témata. Soupis všech je k dispozici na webu: https://www.dimensions.ai/webinars/.

Přidej komentář