11. 12. 2013 ~ 0 Komentářů

DOAJ: 10 000


Directory of Open Access Journals (DOAJ) ke dni 11. 12. 2013 registruje 10 006 titulů otevřeně přístupných časopisů!

Vzhledem k novým přísnějším kritériím pro zařazení otevřených časopisů do DOAJ, která byla nastavena v roce 2013, je pravděpodobné, že během několika dnů bude počet registrovaných titulů opět pod výše uvedenou hranicí. Ke změnám v počtu titulů zařazených v DOAJ směrem dolů docházelo v poslední době často. Jak uvedl ve své prezentaci na workshopu OpenAIRE na téma Legal and Sustainability issues ve Vilniusu 5. 11. 2013 Lars Bjørnshauge, úřadující ředitel DOAJ a současně ředitel SPARC Europe, bylo v době od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013 do DOAJ nově zařazeno 485 titulů časopisů. Ve stejném období však bylo vyřazeno takřka stejné množství časopisů (481), které nesplňovaly nová kritéria. Tento trend ovšem pokračoval i v listopadu a prosinci letošního roku.

Nová kritéria pro hodnocení nově zařazovaných časopisů i pro zpětnou kontrolu těch, které již do DOAJ zařazeny byly v předchozích letech, přispívají k odstranění problémů způsobených falešnými vydavateli nebo nakladateli, kteří se ve své praxi neřídí vydavatelskými standardy, a to jak z hlediska obsahu časopisů, tak obchodního chování.

Pro zajímavost:

V současnosti je v DOAJ registrováno 80 časopisů vydávaných v České republice. Zůstanou tam…?

Štítky: ,

Přidej komentář