24. 4. 2013 ~ 0 Komentářů

DOAJ: 9 000


Directory of Open Access Journals (DOAJ) již ke dni 24. 4. 2013 registruje 9 006 titulů otevřeně přístupných časopisů!

V DOAJ je registrováno 70 časopisů z České republiky, v tom tři časopisy z VŠB-TU Ostrava.

Při této příležitosti neuškodí podívat se také do Journal Citation Reports, zda mají české otevřené časopisy registrované v DOAJ impakt faktor (JIF, Journal Impact Factor):

2011 JCR Science Edition registruje 33 českých časopisů, 13 z nich je registrováno v DOAJ. Dalších 9 časopisů však poskytuje de facto úplný či částečný otevřený přístup k plným textům elektronických verzí článků.

2011 JCR Social Science Edition registruje 10 českých časopisů, jeden je registrován v DOAJ, dalších pět časopisů poskytuje volný přístup k plným textům elektronických verzí článků.

Pro zajímavost: 2008 JCR Science Edition registruje 22 českých časopisů, 8 z nich je registrováno v DOAJ.

2008 JCR Social Science Edition registruje 4 české časopisy; žádný z nich není registrován v DOAJ, avšak tři z těchto časopisů poskytovaly a nadále poskytují volný přístup k elektronickým verzím článků.

Štítky: ,

Přidej komentář