25. 2. 2011 ~ 0 Komentářů

DRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research


Logo DRIVERDRIVER – Digital Repository Infrastructure Vision for European Research je výsledkem řešení projektu financovaného Evropskou komisí. Cílem bylo vybudovat evropský portál pro přístup k výsledkům výzkumu a vývoje. Projekt byl zahájen v roce 2006 a prošel dvěma fázemi (2006–2007 a 2007–2009).

DRIVER těží ze zkušeností s budováním jiných repozitářů či sítě repozitářů a pracuje na bázi konfederace repozitářů, které samy určují fungování celého systému. Dosud se podařilo vybudovat webový portál sdružující všechny potřebné informace, software D-Net, vyhledávací rozhraní, důkladný helpdesk a webovou podporu pro registraci a zapojení repozitářů do systému.

DRIVER, na rozdíl od vyhledávače BASE, má jednoznačný požadavek: sklízí pouze obsah repozitářů, který je volně (otevřeně) přístupný. Repozitáře musí také splňovat kritéria tzv. DRIVER Guidelines, která jsou ve srovnání s BASE náročnější. Administrátoři repozitářů mají k dispozici validátor pro ověření, zda jejich repozitář splňuje podmínky pro připojení do DRIVERu.

V současnosti je do sítě DRIVER zapojeno 283 repozitářů z 38 zemí (včetně ČR; je zastoupena Digitální knihovnou Knihovny AV ČR.). Počet zpřístupňovaných dokumentů přesáhl tři miliony a lze mezi nimi najít vědecké články, knihy, příspěvky z konferencí, diplomové a disertační práce aj.

DRIVER je založen na mezinárodních zkušenostech a spolupracuje s mnoha dalšími projekty a iniciativami, např. COAR, DINI či Narcis.

Přidej komentář