9. 3. 2011 ~ 0 Komentářů

E-LIS – E-prints in Library and Information Science


E-LIS E-LIS – E-prints in Library and Information Science – oborový repozitář pro knihovnictví a informační vědy, spravovaný od roku 2003 mezinárodním týmem knihovníků a informačních specialistů. Provoz repozitáře je podporován řadou organizací a iniciativ. Technickou podporu systému poskytuje tým AePIC (Advanced e-Publishing Infrastructures) konsorcia CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per L’Elaborazione Automatica).

Původně byl E-LIS postaven na otevřeném softwaru EPrints, ale na přelomu let 2010/2011 byl tento software vyměněn za DSpace.

E-LIS představuje centralizovaný repozitář s kontrolovaným systémem přispívání (celkové schéma viz obrázek níže). Každá ze zapojených zemí má svého editora (za Českou republiku je jím PhDr. Eva Bratková, Ph.D.), který dohlíží na kvalitu metadat vkládaných dokumentů.

Repozitář nyní obsahuje 11 a půl tisíce dokumentů (převažují časopisecké články a posprinty, konferenční příspěvky, prezentace aj.). E-LIS buduje vlastní předmětové třídění JITA (JITA je akronym z prvních písmen osobních jmen autorů třídníku), pokrývající celou oblast knihovnictví a informačních věd.

Další informace: DE ROBBIO, A., KATZMAYER, M. The management of an international open access repository: the case of E-LIS.

Přidej komentář