6. 11. 2011 ~ 0 Komentářů

Evropské výzkumné univerzity otevřený přístup podporují


League of European Research Universities (LERU), asociace 21 významných evropských výzkumných univerzit, která byla založena v roce 2002, podporuje myšlenku otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Pracovní skupina LERU pro otevřený přístup připravila a zveřejnila dokument LERU Roadmap Towards Open Access (LERU Advice Paper no. 8, June 2011), který je výrazem rozhodnutí LERU aktivně prozkoumat možnosti tohoto nového modelu vědecké komunikace a šíření výsledků výzkumu na členských univerzitách. Jedním z důvodů aktivit v oblasti otevřeného přístupu je pomoc členským univerzitám – nejen jim, ale také dalším institucím, které hodlají uvést do praxe politiky otevřeného přístupu, a také podpora vyjednávání nejdůležitějších postupů při prosazování obou cest (zelené i zlaté) otevřeného přístupu.

Členské univerzity LERU patří nejen mezi nejvýznamnější výzkumné univerzity v Evropě. Jsou také dlouhodobě aktivní v oblasti budování otevřených repozitářů i prosazování myšlenek otevřeného přístupu. Není bez zajímavosti podívat se na tyto univerzity opět v kontextu Times Higher Education (THE) World University Rankings 2011-2012. Níže uvedený seznam členských univerzit LERU je seřazen podle jejich umístění v tomto žebříčku. Číslo v závorce uvádí pořadí univerzity v celosvětovém měřítku (world rank). Od první univerzity v pořadí až po Université Pierre et Marie Curie jsou již otevřené univerzitní repozitáře (pokud je univerzity mají vybudovány) uvedeny v příspěvku Podporují nejvýznamnější univerzity otevřený přístup?; tyto univerzity totiž patří v žebříčku THE mezi prvních 25 evropských univerzit. Zbývajících 8 univerzit LERU následuje; odkazy vedou k jejich repozitářům, nikoliv na webové stránky univerzit. Jako obvykle, není jednoduché se dobrat informací o situaci ve Francii.

Přidej komentář