7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Gold Open Access


Zlatá cesta otevřeného přístupu (gold open access): publikování v open access časopise. Vydavatelé open access časopisů zpřístupňují obsah vydávaných časopisů bez omezení a zároveň většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva, případně uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Vydavatelé open access časopisů zajišťují kvalitu vydávaných časopisů tradičním recenzním řízením. Někteří vydavatelé vyžadují po autorech zaplacení procesního poplatku (publication fee, article processing charge).

Adresář open access časopisů: Directory of Open Access Journals

Přidej komentář