7. 4. 2010 ~ 0 Komentářů

Green Open Access


Zelená cesta otevřeného přístupu (green open access): auto-archivace, neboli uložení vědecké práce (zvláště recenzovaného vědeckého článku, resp. jeho preprintu nebo postprintu) v digitálním repozitáři.

Auto-archivací autoři poskytují neomezený přístup ke své vědecké práci a tím zvyšují potencionální okruh čtenářů a zvyšují možnost jejího většího informačního dopadu (impaktu) ve vědecké komunitě a společnosti.

Auto-archivace funguje vedle publikování v tradičních vědeckých časopisech jako efektivní cesta neomezeného šíření vědeckých poznatků a mnozí vydavatelé vědeckých časopisů nebrání autorům v jejím provozování.

Přidej komentář