1. 12. 2011 ~ 0 Komentářů

Horizon 2020 – nový rámcový program EU pro výzkum a inovace


Evropská komise zveřejnila oficiální informace o svém novém programu (s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard euro) na podporu výzkumu a inovací Horizon 2020.

Z tiskové zprávy Evropské komise: Horizont 2020 je hlavním pilířem Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 zaměřené na posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie zaujímá vedoucí postavení v řadě technologií, ale čelí rostoucí konkurenci tradičních mocností i rozvíjejících se ekonomik. Návrh Komise bude nyní projednán v Radě a Evropském parlamentu, aby mohl být přijat do konce roku 2013.

Štítky:

Přidej komentář