27. 8. 2011 ~ 0 Komentářů

Jak pokračuje „open access“?


Chystá se skutečně revoluce ve vědeckém publikování, aneb Jak pokračuje „open access“? ptá se Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. (VŠCHT) ve svém článku v čísle 1/2011 Chemických listů. V článku je nahlíženo na otevřený přístup především jako na obchodní model vydávání vědeckých časopisů a autor si na položenou otázku odpovídá trefným příměrem. Aby se mohla uskutečnit revoluční změna financování vědeckých časopisů, musela by nastat v jeden okamžik, podobně jako při změně jízdy vlevo na jízdu vpravo. (Při psaní článku autorka shodou okolností poslouchala na stanici Vltava pořad o jízdě vlevo v Británii, v němž bylo vysvětleno, že obrovská finanční nákladnost přechodu na jízdu vpravo zmařila všechny pokusy o změnu.) Zatímco jednorázový přechod na open access by měl finanční náklady na šíření vědeckých článků snížit. Dosud se tak nestalo a spíše jsme svědky, že především velcí vydavatelé předplácených časopisů využili vzrůstající atraktivnosti otevřeného přístupu a zakomponovali jej do svých prodejních strategií. Mimo jiné tím udržují v chodu tradiční model financování vědeckých časopisů pomocí předplatného, jehož neúnosné zvyšování podnítilo širší zájem o model otevřeného přístupu ze strany knihovnen, vědeckých společností a podporovatelů vědeckého výzkumu. Na opravdovou revoluci si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme.

Přidej komentář