16. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Jak získat přesnou a úplnou bibliografickou citaci článku z časopisu


Dejme tomu, že máte citaci získanou ze seznamu literatury (references) z nějakého časopiseckého článku. Bibliografická citace je neúplná, neobsahuje název článku, místo úplného názvu časopisu je zde uvedena pouze tzv. citační zkratka apod.

Bibliografická citace vypadá např. takto:

Z.S. Basinski and S.J. Basinski, Progress in Mater. Science Vol. 36 (1992), p. 98.

Cest k vyhledání úplných a přesných údajů je řada. Neznamená to však, že vždy bude hledání úspěšné. Například je možné zkusit informace vyhledat prostřednictvím bibliografických bází dat Web of Science, Scopus nebo bází dat společnosti EBSCO hledáním podle jmen autorů a roku vydání, případně prostřednictvím Google Scholar.

Můžete však také využít službu Simple Text Query, kterou pro nekomerční používání nabízí uživatelům (jednotlivcům) společnost CrossRef. Nezbytnou podmínkou využívání služby je jednoduchá registrace uživatele, založená na adrese elektronické pošty a názvu instituce.

Vložíte-li neúplnou bibliografickou citaci (viz výše) do vyhledávacího formuláře služby, vrátí vám systém tuto odpověď:

Z.S. Basinski and S.J. Basinski, Progress in Mater. Science Vol. 36 (1992), p. 98. doi:10.1016/0079-6425(92)90006-S

Tím důležitým údajem, který vás dovede k potřebným informacím, je aktivní odkaz uvádějící informaci o doi (Digital Object Identifier). Doi je jedinečný a stálý identifikátor přidělený digitálnímu objektu. Znamená to tedy, že hledání prostřednictvím Simple Text Query může být úspěšné jen tehdy, pokud byl citovanému dokumentu tento identifikátor přidělen. Identifikátory doi jsou dnes běžně přidělovány časopiseckým článkům nebo kapitolám z knih, článkům ze sborníků z konferencí aj. dokumentům v jejich elektronických verzích (ale mohou být a jsou využívány pro jakékoliv objekty umístěné na síti). O tom ostatně svědčí i statistické ukazatele systému CrossRef. Využívání doi je základem vzájemného propojení digitálních objektů prostřednictvím bibliografických citací uvedených v seznamech literatury (viz např. seznam odkazů v článku z časopisu z produkce nakladatelství Wiley či v článku z produkce nakladatelství Springer) v rámci spolupráce nakladatelů, kteří jsou členy systému CrossRef.

Aktivní odkaz využívající doi vás dovede k článku na serveru nakladatele (Elsevier ScienceDirect), kde snadno získáte prostřednictvím odkazu Export Citation hledané údaje:

Z.S. Basinski, S.J. Basinski, Fundamental aspects of low amplitude cyclic deformation in face-centred cubic crystals, Progress in Materials Science, Volume 36, 1992, Pages 89-148, ISSN 0079-6425, DOI: 10.1016/0079-6425(92)90006-S.

Přidej komentář