18. 1. 2013 ~ 0 Komentářů

Jak zvýšit význam repozitáře?


Odpověď na otázku, jak zvýšit význam repozitáře, aby nebyl jen hračkou v rukou knihovníků a stal se nepostradatelným pomocníkem pro vědeckou práci, výzkum a vzdělávání, se skrývá v pochopení, že institucionální repozitář je nutné zapojit do procesu řízení a hodnocení vědecké činnosti institucí.
Pomocníkem v integraci repozitáře do systému pro hodnocení výzkumu a vývoje je nadstavba nad systémem DSpace – DSpace-CRIS, kterou vyvinulo italské konsorcium CILEA. První instalací modulu DSpace-CRIS je repozitář na univerzitě v Hongkongu.
viz krátká zpráva v časopise D-Lib
O projektu repozitáře The HKU Scholars Hub na univerzitě v Hongkongu viz Palmer, DT. (2011). Knowledge Exchange: A Strategy for Open Access Success at The University of Hong Kong. Chinese Journal of Library and Information Science (CJLIS). 4(1), 81-94.

Přidej komentář