24. 6. 2019 ~ 0 Komentářů

Journal Citation Reports – Edice 2019


Nová edice Journal Citation Reports (dále jen JCR) pro rok 2019 je již k dispozici. JCR je citační databáze společnosti Clarivate Analytics, která umožňuje vyhledávat nejcitovanější časopisy v daných oborech. Databáze je rozdělena do dvou částí: JCR Science Editions a JCR Social Sciences Editions, které dohromady pokrývají prakticky všechny vědní obory. Poskytuje informace o tzv. impakt faktorech časopisů a dalších ukazatelích fungování vědeckých časopisů. Údaje o citovaných a citujících časopisech jsou dostupné od roku 1998.

Data jsou sestavována globálním týmem expertů, kteří průběžně hodnotí a vybírají časopisy, knih a sborníky pro zajištění přesnosti při hodnocení dopadů jednotlivých časopisů. Tyto odborné znalosti umožňují nejlepší pochopení hodnoty a přínosu časopisu pro vědeckou komunitu s využitím široké škály dat a metrik dostupných v JCR, včetně impakt faktoru.

  • Edice 2019 obsahuje 11 877 časopisů z více než 80 zemí, které jsou vedeny ve 236 disciplínách. Nově zařazených časopisů je 283 (108 z nich je Open Access).
  • V roce 2019 byly zavedeny tři nové kategorie: Quantum Science & Technology (SCIE), Development Studies (SSCI) a Regional & Urban Planning (SSCI).
  • V letošním roce bylo z JCR vyloučeno 17 časopisů, což představuje 0,14% uvedených časopisů. JCR je citační index, který monitoruje a vylučuje časopisy, které vykazují anomální citační chování, včetně nadměrného autocitování.

Více informací k JCR je k dispozici na stránce tohoto produktu nebo na blogu společnosti Clarivate Analytics.

Samotná databáze je dostupná z: https://jcr.clarivate.com/

Přidej komentář