7. 1. 2020 ~ 0 Komentářů

Kurzy Centra akademického psaní 2020


Přijměte pozvání na kurzy Centra akademického psaní, které proběhnou v průběhu ledna a února 2020 v rámci celouniverzitního projektu TECHNIKA PRO BUDOUCNOST (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338).

První tři kurzy již proběhly v loňském roce, kurz ‚Rhetorical moves‘ je zcela nový. Na kurzy se můžete hlásit opakovaně, probíhají v češtině (materiály jsou v angličtině). Kurzy jsou vhodné pro akademické a vědecké pracovníky, včetně studentů doktorského studia.


Přednášející: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Místo: RV201 (budova ENET/CPIT)


• Dvoudenní kurz Centra akademického psaní (část I.) – 16. – 17. 1. 2020 od 9.00 do 14.15
• Dvoudenní kurz Centra akademického psaní (část II.) – 4. – 5. 2. 2020 od 9.00 do 14.15 (zahrnuje i DETOX YOUR WRITING)
• Půldenní workshop – DETOX YOUR WRITING – 21. 1. 2020 od 9.00 do 12.30
• Půldenní workshop – RHETORICAL MOVES – 30. 1. 2020 od 9.00 do 12.30

Na kurzy je třeba se přihlásit pomocí formuláře viz níže. V případě zájmu o více kurzů napište další název do poznámky ve formuláři.


POPIS KURZŮ
Dvoudenní kurz Centra akademického psaní (část I.)
Tento kurz slouží jako úvod do problematiky akademického psaní a publikační činnosti. Budeme se zabývat tématy jako jsou: účel a publikum, žánry a typy vědeckých publikací, recenzní řízení, požadavky editorů, struktura vědeckého sdělení a výzkumná otázka. Druhý den je věnován abstraktům, zvláště struktuře informativního abstraktu. Budeme také analyzovat abstrakty v článcích, které si na kurz přinesete.

Dvoudenní kurz Centra akademického psaní (část II.)
Tento kurz navazuje na předchozí a zabývá se následujícími tématy: úvod vědeckého článku, zájmy čtenáře, ‚problem-based research‘ x ‚descriptive research‘. Budeme také analyzovat články, které si na kurz přinesete, a věnovat se tématu nadbytečných formulací. Součástí tohoto dvoudenního kurzu je i workshop DETOX YOUR WRITING.

Půldenní workshop – DETOX YOUR WRITING
Na tento workshop se můžete hlásit samostatně, nebo jej můžete absolvovat v rámci
dvoudenního kurzu (část II.). Odneste si jednoduché strategie pro psaní odborného textu v
angličtině. Vaši recenzenti a editoři to rozhodně ocení! Mezi nejjednodušší rady patří:
Struktura je více než gramatika; Trpný rod ≠ objektivita; Omezte nominalizace, synonyma a
‚vycpávky‘. Jelikož budeme pracovat s Vašimi reálnými materiály, na workshop si přineste
svůj rozpracovaný text v angličtině (min. 2 strany).

Půldenní workshop – RHETORICAL MOVES
Tento nový kurz je vhodný pro ty, kteří již absolvovali kurzy část I. a II. Budeme se vracet
k tématu tzv. rétorických kroků, kterých jsme si všímali v abstraktech, úvodu a diskuzi.
Připomeneme si také téma metajazyka, tzn. frází, které vašim čtenářům usnadní orientaci ve
vašich textech.

KAPACITA KURZŮ JIŽ BYLA NAPLNĚNA.

Přidej komentář