9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

National Open Access and Preservation Policies in Europe


Evropská komise (EK) zveřejnila zprávu National Open Access and Preservation Policies in Europe (PDF, 2,12 MB). Tato zpráva analyzuje odpovědi na dotazník, který byl EK připraven s cílem zjistit situaci ve vztahu k politikám otevřeného přístupu a dlouhodobé ochrany kulturního dědictví v Evropě. Dotazníkové šetření, které proběhlo na přelomu let 2010 a 2011, navazuje na průzkum z předchozích let (PDF, 129 KB), jehož cílem bylo zjistit, jak jsou v zemích EU uváděny v život Závěry Rady o vědeckých informacích v digitálním věku: přístup, šíření a uchovávání (PDF, 137 KB) z roku 2007.

Přidej komentář