6. 6. 2018 ~ 0 Komentářů

Nebezpeční predátoři – interaktivní aplikace IDEA CERGE-EI


Pracovníci z Idea CERGE-EI, Vít Macháček a Martin Strholec, vytvořili interaktivní vizualizaci publikačních výstupů, které vyšly u predátorských, nebo v místních časopisech.

Do analýzy jsou zařazeny vědecké články ve Scopusu zaznamenané v RIVu v období 2011 – 2015.

Vizualizace nabízí vyhledat si články podle instituce. Na úrovni organizačních jednotek aplikace poskytuje ke stažení zdrojová data.

Jak si stojí VŠB-TUO?

Počet článků v predátorských časopisech, vydaných autory z VŠB-TUO, dosáhl 111.

Prvenství drží Ekonomická fakulta, které publikovala 54 článků v predátorských časopisech, a má také vysoký podíl publikací (115) v místních časopisech z celkového počtu 252 publikací ve Scopusu za roky 2011-2015.

Dokladuje to obecně známý fakt, že společenské vědy inklinují více k využívání méně kvalitních publikačních platforem než přírodní a technické obory.

Umístění EKF v porovnání s ostatními vysokými školami

Seznam predátorských časopisů

Seznam predátorských časopisů, seřazený podle počtu publikovaných článků.

2010-376X World Academy of Science, Engineering and Technology v Jsc 22
1998-0140 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES Jsc 21
1993-6788 Actual Problems of Economics Jsc 17
1109-9526 WSEAS Transactions on Business and Economics Jsc 8
1533-4880 Journal of nanoscience and nanotechnology Jimp 7
1992-2248 Scientific Research and Essay Jsc 6
1546-1955 Journal of Computational and Theoretical Nanoscience Jimp 4
1109-2750 WSEAS Transactions on Computers Jsc 3
1450-2267 European journal of social sciences Jsc 2
1796-203X Journal of Computers Jsc 2
1993-6788 Actual Problems of Economics Jimp 2
2325-0399 Applied Mathematics and Information Sciences Jimp 2
1109-2734 WSEAS Transactions on Circuits and Systems Jsc 1
1109-2742 WSEAS Transactions on Communications Jsc 1
1109-2769 WSEAS Transactions on Mathematics Jsc 1
1109-2777 WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS Jsc 1
1312-885X Applied Mathematical Sciences Jsc 1
1450-2275 European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences Jsc 1
1546-1998 Journal of Low Power Electronics Jsc 1
1729-8806 International Journal of Advanced Robotic Systems Jimp 1
1790-5044 WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer Jsc 1
1847-9790 International Journal of Engineering Business Management Jimp 1
1847-9790 International Journal of Engineering Business Management Jsc 1
1874-1495 Open Civil Engineering Journal Jsc 1
1947-2935 Science of advanced materials Jimp 1
1990-9233 Middle East Journal of Scientific Research Jsc 1
1992-1950 International Journal of Physical Sciences Jsc 1
Celkový součet 111

Zdrojová data ke stažení

Zdrojová data ke stažení  (přehled článků v predátorských časopisech, přehled časopiseckých titulů, počty článků podle organizačních součástí univerzity)

Jak se bránit predátorům?

Publikování v predátorských časopisech, stejně jako účast na predátorských konferencích může poškodit kariéru vědce, může poškodit pracoviště i celou instituci.

S identifikací predátorů pomůže stránka Vím, kde publikuji a také webová aplikace Think.Check.Attend určená k ověření konferencí.

 

 

Přidej komentář