9. 12. 2010 ~ 0 Komentářů

NIH Public Access Policy


National Institutes of Health, americká grantová agentura, operující s ročním rozpočtem víc než 31 miliard dolarů, od roku 2005 požaduje uložení vědeckých článků z výzkumu podporovaného NIH do archivu PubMed Central (PMC). Původní politika otevřeného přístupu na bázi dobrovolnosti se v roce 2008 změnila na povinnou podle schváleného zákona Consolidated Appropriations Act, 2008, no. 110-161, oddílu G, odstavce II, paragrafu 218. V odstavci 218 se doslova říká: „The Director of the National Institutes of Health shall require that all investigators funded by the NIH submit or have submitted for them to the National Library of Medicine’s PubMed Central an electronic version of their final, peer-reviewed manuscripts upon acceptance for publication, to be made publicly available no later than 12 months after the official date of publication:Provided, That the NIH shall implement the public access policy in a manner consistent with copyright law.“ Tato politika začala platit od 7. dubna 2008.

Autoři mají několik možností, jak článek uložit do archivu PubMed Central. NIH nabízí čtyři varianty, shrnuté v následující tabulce:

a) vydaný článek uloží do PMC vydavatel
b) autoři musí požádat vydavatele, aby uložil do PMC vydaný článek
c) autor uloží postprint (finální verzi článku po recenzním řízení) prostřednictvím NIH Manuscript Submission System
d) autor dokončí uložení postprintu (finální verze článku po recenzním řízení) po vydavateli prostřednictvím NIH Manuscript Submission System

NIH poskytuje seznam časopisů, které automaticky uloží jménem autora článek (PDF vydavatele) do PMC. Vydavatel uloží článek do PMC ve chvíli, kdy je vydáván, a uložení proběhne bez účasti autora. (Varianta a)

Variantu b) podporují mnozí vydavatelé, avšak uložení vydaného článku (PDF vydavatele) do PMC podmiňují zaplacením poplatku. Mezi těmito vydavateli figuruje např. American Chemical Society, která nabízí tři možnosti, jak naplnit politiku otevřeného přístupu NIH. Autoři vydávající článek podpořený z grantu NIH vyplňují speciální dodatek, v němž si musí vybrat ze tří možností, jak dostat publikovaný článek do PMC. První možnost, nabízející uložení vydaného článku do PMC vydavatelem, vyžaduje přistoupení autora na tzv. ASC AuthorChoice spojeného s poplatkem 1000 až 3000 dolarů. ASC AuthorChoice autorovi přináší jednak zveřejnění článku v režimu OA, jednak uložení článku do PMC s volnou dostupností v okamžiku vydání článku. Druhá možnost znamená, že autor může uložit do PMC postprint (autorský rukopis po recenzním řízení bez formátování pro tisk) s volnou dostupností až po 12 měsících od vydání článku. Třetí možnost nabízí, že ASC uloží do PMC postprint jménem autora (s volnou dostupností až po 12 měsících od vydání článku. Tato nabídka je pro členky ASC zdarma, pro nečleny za poplatek 100 dolarů.

Varianta c) obnáší tři kroky, které musí autor vykonat, aby úspěšně dokončil vložení článku do PMC. První krokem je nahrání souboru s postprintem prostřednictvím NIHMS. V druhém kroku je potřeba určit časové embargo, po němž je možné článek volně zveřejnit a je potřeba potvrdit, že uložení článku do PMC je v souladu s autorským právem. Třetí krok představuje konverzi nahraného souboru do standardního formátu pro zveřejnění v PMC a potvrzení autorem, že zkonvertovaný soubor je v pořádku.

Variantu d) podporuje například vydavatel Elsevier, který do PMC uloží postprint článku a autor následně dokončí celý proces uložení. Elsevier poskytuje autorům informace nejen o přístupu k politice NIH, ale také k politice dalších podporovatelů výzkumu. (Elsevier NIH Policy Statement)

PMCID
Všechny články uložené do PMC získávají jednoznačný identifikátor (PMCID) určený pro citování článku.

Další informace:
Často kladené otázky
Grillot, Ben : PubMed Central Deposit and Author Rights

Přidej komentář