12. 10. 2018 ~ 0 Komentářů

Noc vědců 2018 v Ústřední knihovně VŠB-TUO


Výstavka z historického fondu Ústřední knihovny

5. 10. 2018 jsme se již podruhé zúčastnili celorepublikové akce Noc vědců s vlastním bohatým programem. Po loňském velkém zájmu o naši nejstarší knihu Georgii Agricolae De re metallica libri XII z roku 1561 jsme tentokrát odkryli i další skvosty našeho historického fondu. Návštěvníci se mohli ponořit do hlubin  knihovny, kam noha běžného uživatele obvykle nevstoupí a prohlédnou si staré tisky ze 17. a 18. století.

K vidění byly např.  Tabulky sinů, tangent a sekant  Adriana Vlacqa z r. 1670 (Vlacq, Adrianus:Tabulae Sinuum, Tangentinum et Secantinum, Lugduni, 1670), Topografie království Českého od J. F. J. Schallera z r. 1785, (Schaller, Jaroslaus: Topographie des Königreichs Böhmen, Prag 1785), a  nebo dílo Georga von Löhneyse Zpráva z dolu: o tom jak těžit a dobře prodávat z r. 1690 (Löhneysen, Georg Engelhard von: Bericht vom Bergwerck, Stockholm 1690?) které bylo na počátku 20. stol. odhaleno jako plagiát.

Výstava věnována prof. Josefu Theurerovi

Zároveň ve výpůjčním oddělení byla k vidění výstava, věnována prof. Josefu Theurerovi, významnému  českému fyzikovi a matematikovi, rektorovi VŠB v Příbrami v období 1903 – 1927. S pomocí Archivu VŠB-TUO se podařilo shromáždit řadu dokumentů a materiálů o životě a díle této vpravdě renesanční osobnosti a o jeho mimořádném podílu na podobě VŠB v době vzniku republiky. Výstavu je možné shlédnout až do konce října 2018.

Dle statistik knihovnou prošlo 641 návštěvníků nejrůznějších věkových kategorií, od nejmenších dětí, které zaujaly především omalovánky  a barevné pastelky, po středoškoláky, kteří se nechali v knihovně zaregistrovat a už v následujících dnech knihovnu opět navštívili,  a až po seniory a absolventy, pro něž bylo největší atrakcí najít si svou diplomovou práci na regále a vyfotit se s ní. Archivy mnohých rodin tím byly obohaceny o cenné foto.

Návštěvníci u kompaktních regálů

Noc vědců je úspěšně za námi a my už nyní zveme na Noc vědců 2019.

Autorka textu: Kateřina Daňková

Autorky fotografií: p. Daňková a p. Valášková

 

 

Přidej komentář