5. 10. 2012 ~ 0 Komentářů

Nové rozhraní SpringerLink


Nakladatelství Springer převádí v současnosti svůj portál pro zpřístupňování elektronických časopisů a knih SpringerLink na novou platformu: link.springer.com. Migrace dat probíhá postupně podle regionů; v celosvětovém měřítku by měla být změna dokončena v prosinci 2012. V průběhu října 2012 probíhají změny v Evropě, tedy i v České republice.

Uživatelé služby SpringerLink by měli být po dokončení všech změn automaticky přesměrováni na novou platformu. V současnosti je stále funkční původní SpringerLink, neboť nejsou ještě převedena veškerá data. Rozdíly jsou patrné, i když z údajů o celkovém počtu dostupných položek k dnešnímu dni vyplývá, že na nové platformě služby je již dnes dokumentů více: 5 918 465. Původní rozhraní zpřístupňuje 5 801 829 dokumentů. Podíváme-li se však na počet dostupných titulů časopisů, zjistíme, že dosavadní služba zpřístupňuje 2 776 časopisů, zatímco na nové platformě je zatím časopisů „jen“ 2 632.

Nová platforma poskytuje mnohem sofistikovanější nástroje pro vyhledávání a obsahuje následující vylepšení:

  • Rychlost: nový SpringerLink zobrazuje dokumenty 3x rychleji než dosud
  • Optimalizace pro mobilní zařízení: design záhlaví a menu umožňuje optimální prohlížení na PC, tabletu nebo telefonu bez ztráty jakékoliv základní funkce
  • Moderní design: jednoduchý a snadno ovladatelný web
  • Flexibilita: vývoj platformy pokračuje a aktualizace jsou rychle zveřejňovány

Dosavadní osobní uživatelská nastavení nebudou na novou platformu přenesena. Uživatelé si budou muset nastavit své profily na nové službě. Původní SpringerLink bude k dispozici jako primární rozhraní až do konce října 2012. Přístup na předchozí platformu bude pak po omezenou dobu možný i po přechodu na rutinní provoz nové platformy, viz odkaz „Access old SpringerLink“ v menu.

Přidej komentář