9. 1. 2012 ~ 0 Komentářů

O otevřeném přístupu v časopisu ECHO


Technologické centrum (TC) AV ČR zveřejnilo poslední číslo svého časopisu ECHO za rok 2011, jehož hlavním tématem je otevřený přístup k vědeckým informacím.

Jsou v něm zařazeny tyto příspěvky věnované problematice otevřeného přístupu:

  • Rozhovor s J.-F. Dechampem o otevřeném přístupu k vědeckým informacím
  • Otevřený přístup k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje a evropský projekt OpenAIRE (Daniela Tkačíková)
  • Otevřený přístup k datům z vědeckých výzkumů (Jindřich Krejčí)
  • Uplatnění principů otevřeného přístupu v 7. RP (Lucie Vavříková)

V čísle 6/2011 časopisu Echo je také zpráva o semináři (Seminář k otevřenému přístupu k vědeckým informacím, s. 16), který se konal v TC 12. 10. 2011.

Přidej komentář