20. 3. 2020 ~ 0 Komentářů

Online služby pro práci z domu


Příspěvek je určen především pro studenty VŠB-TUO a je zaměřen na online služby, elektronické informační zdroje, digitální knihovny, repozitáře, jejichž obsah je dostupný taktéž mimo síť univerzity, nebo je dostupný úplně volně bez omezení.

Přečtěte si také Tipy pro práci z domu a Open Educational Resources pro samostudium.

UPOZORNĚNÍ

Příspěvek je průběžně aktualizován o nabídky producentů/vydavatelů, které Ústřední knihovna VŠB-TUO postupně zpracovává a zpřístupňuje.

Nepřehlédněte! Dočasně rozšířený obsah databází významných vydavatelů

OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro práci z domu se nabízí dva způsoby přístupu k online službám:

 1. Přístup do sítě univerzity pomocí VPN klienta.
  1. návod, jak se připojit prostřednictvím VPN,
  2. další užitečné tipy na práci s poštou, na pořádání online schůzek apod.
 2. Do většiny elektronických informačních zdrojů (EIZ) se lze připojit také pomocí Shibboleth, což je služba umožňující uživatelům přihlašovat se do vybraných EIZ a služeb pomocí jejich institucionálního uživatelského jména a hesla.
  1. seznam EIZ a služeb s možností přihlášení přes Shibboleth pro uživatele VŠB-TUO.

PORTÁL E-VÝUKA VŠB-TUO

Portál E-výuka VŠB-TUO slouží jako webový rozcestník informačních zdrojů pro studium, agreguje studijní materiály z e-learningového systému Moodlu, naviguje na povinnou a doporučenou literaturu, odkazuje na studijní literaturu uloženou v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

SEZNAM PŘEDPLÁCENÝCH EIZ

PŘEHLED DOČASNĚ ROZŠÍŘENÉHO OBSAHU PŘEDPLÁCENÝCH EIZ

BOOKPORT

BOOKPORT – portál více než 5 tisíc e-knih od českých nakladatelů GRADA, Portál, Galén, JOTA a další. Dostupnost plných textů ke čtení on-line i off-line v mobilní aplikaci. Jako bonus je dostupná kromě odborných textů také beletrie pro volný čas. Pro přihlášení je potřeba pod ikonou „Přihlásit se“, zvolit možnost „Přihlásit se prostřednictvím eduID“ a vybrat VŠB-TU Ostrava. Obsah online knihovny dostupný bez omezení pro všechny uživatele VŠB-TUO do 30. 4. 2020.

PABLIKADO

PABLIKADO – online knihovna a aplikace k práci s textem. Poskytovatel CITACE.COM zpřístupnil celou svou kolekci knih, časopisů pro studijní účely. Přistoupit do kolekce lze přímo z citačního manažera Citace PRO Plus a k práci s obsahem je vhodné používat aplikaci PABLIKADO, která je k dispozici ke stažení přes Google Play. Aplikace nabízí funkce jako podtrhávání, zvýrazňování, vkládání poznámek a také odesílání citátů přímo do svého účtu v manažeru Citace PRO Plus. Nabídka platí minimálně do 31. 5. 2020.

E-KNIHY NA PLATFORMĚ EBSCO

Producent EBSCO nabídl rozšíření licencí pro jednoho současně přistupujícího uživatele na neomezený počet uživatelů u většiny významných vydavatelů do 30. 6. 2020. Přehled e-knih na platformě Ebsco dostupný z webové stránky Ústřední knihovny VŠB-TUO.

UČEBNICE OD VYDAVATELE ELSEVIER

Na své platformě ScienceDirect vydavatel Elsevier zpřístupnil přes 250 učebnic zdarma po dobu 60 dní. Seznam titulů učebnic. Prodlouženo do 31. 8. 2020.

UČEBNICE OD VYDAVATELE SPRINGER NATURE

6. 4. 2020. Vydavatel Springer Nature na své platformě SpringerLink umožnil celosvětově přístup ke své produkci učebnic. Přístup je otevřen do konce června 2020. Seznam titulů učebnic.

E-KNIHY NA PLATFORMĚ PROQUEST EBOOK CENTRAL

7. 4. 2020. ProQuest nabídl rozšíření licencí pro jednoho současně přistupujícího uživatele na neomezený počet uživatelů u většiny významných vydavatelů do 15. 6. 2020. Přehled e-knih na platformě Proquest dostupný z webové stránky Ústřední knihovny VŠB-TUO. Zároveň producent ProQuest uvolnil přístup pro uživatele VŠB-TUO k textům 193 tisíc e-knih v kolekci Academic Complete Ebook Subscription. Tato nabídka platí do 3. 7. 2020.

TŘI KOLEKCE OD VYDAVATELE SAGE

7. 4. 2020. Vydavatel Sage zpřístupnil pro uživatele VŠB-TUO tři obsáhlé kolekce, které jsou přístupné po přihlášení uživatele přes institucionální přihlášení Shibboleth. (Název VŠB‑TUO pro vyhledání je: VYSOKA SKOLA BANSKA -TECHNICKÁ…). Jedná se o kolekci Sage Video, SAGE Research Methods Video, SAGE Knowledge. Nabídka platí 90 dní.

TŘI KOLEKCE VYDAVATELE OXFORD UNIVERSITY PRESS

9. 4. 2020. Vydavatel Oxford University Press uvolnil tři rozsáhlé kolekce 33 tisíc titulů do 31. 5. 2020. Jedná se o: Oxford Scholarship Online, Oxford Medicine Online, Oxford Reference. Přístup pro uživatele VŠB-TUO je zajištěn přes institucionální přihlášení Shibboleth (Název VŠB-TUO pro vyhledání je: Ostrava Technical University – VSB), nebo přes VPN. Přístup prodloužen do 30. 6. 2020.

KNIHY VYDAVATELE TAYLOR & FRANCIS

20. 4. 2020. Přístup do kompletního obsahu knižní platformy vydavatelství Taylor & Francis do 31. 5. 2020. Knihy lze pouze číst, nikoliv stahovat. Přístup možný přes platformu vydavatele. Přístup prodloužen do 30. 6. 2020.

KNIHY VYDAVATELE MIT PRESS

20. 4. 2020. Kompletní sbírku 2500 e-knih univerzitního nakladatele MIT Press je možno vyhledávat v rámci oborových kolekcí na platformě vydavatele, přístup do 31. 5. 2020, prodlouženo do 30. 6. 2020.

KNIHY VYDAVATELE DE GRUYTER

20. 4. 2020. Přístup k 75 000 tištěných knih univerzitních vydavatelství do 30.6. 2020. Jedná se o všechny e-knihy na platformě De Gruyter, publikované mezi r. 1650 až 2016. Přístup přes platformu vydavatele. Podrobnosti také v informačním letáku ke stažení v PDF.

KNIHY HARVARD BUSINESS PUBLISHING

20. 4. 2020. Na platformě EbscoHost je umožněn přístup do kolekce knih Harvard Business Publishing do 31. 5. 2020. Na platformě EbscoHost je nutné omezit výběr pouze na eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection Trial (ZKUŠEBNÍ).

KNIHY NOW FOUNDATION AND TRENDS TECHNOLOGY V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ IEEE XPLORE

Více než 500 titulů e-knih poskytuje nejnovější informace o nově vznikajících tématech ve strojírenství, energetice a informatice. Zdarma přístupné do 30. 6. 2020 na platformě digitální knihovny IEEE Xplore.

VOLNĚ DOSTUPNÉ ZDROJE

 • Google Scholar – vyhledávač vědeckého obsahu zejména vědeckých článků, které Google Scholar indexuje z volně dostupných zdrojů. Zároveň je to služba nabízející vytvoření vlastního profilu s možností tvorby vlastní knihovny zdrojů a sledování citací.
 • Google Books – vyhledávač knih, který umožňuje plnotextové vyhledávání obsahem indexovaných knih. Vyhledávač naviguje na pasáž v knize, kde se nachází vyhledávaný slovní řetězec. V případě děl volně dostupných na trhu je dostupný celý text. Dále Google Books odkazuje na knihovny nebo knihkupectví, kde je možné knihu půjčit nebo zakoupit. Nechybí možnost vytvořit si svou knihovničku.
 • Internet Archiv – internetový archiv obrovského obsahu – knih, filmů, hudby, software aj. Knihy si lze stáhnout do čtečky např. Aldiko, nebo půjčit na 14 dní ke čtení na obrazovce používaného zařízení.
 • DOAB – Directory of Open Access Book – více než 27 tisíc recenzovaných vědeckých publikací od 377 vydavatelů.
 • OAPEN – platforma otevřených vědeckých publikací pro oblast humanitních a společenských věd.
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – adresář a vyhledávač v obsahu otevřených vědeckých časopisů.
 • Oborové repozitáře – přehled repozitářů volně dostupných textů vědecké literatury tříděný podle oborů.
 • Datové repozitáře – oborově tříděný přehled repozitářů, které archivují a zpřístupňují otevřená výzkumná data.

OPEN ACCESS KNIHY

Na webové stránce Ústřední knihovny VŠB-TUO je zpracován výběrově seznam open access nakladatelů a jejich produkce.

DOPLŇKY DO PROHLÍŽEČŮ DORUČUJÍCÍ PLNÉ TEXTY

KOPERNIO, UNPAYWALL, OA BUTTON

Přidejte si do prohlížeče doplňky KOPERNIO, UNPAYWALL, OA BUTTON, které navigují na volně dostupné verze vědecké literatury. Podrobnosti v článku Jak se dostat k otevřenému obsahu?

ZDROJE VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

 • Repozitář DSpace VŠB-TUO – volně dostupné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na VŠB-TUO
 • Theses.cz – registr vysokoškolských kvalifikačních prací vysokých škol ČR a systém na odhalování plagiátů
 • NUŠL – Národní úložiště šedé literatury vyhledává tzv. šedou literaturu (disertace, diplomové práce, sborníky, analýzy, výzkumné zprávy apod.) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání
 • NDLTD – archiv téměř 6 mil. diplomových a disertačních prací z celého světa

JAK VYTVÁŘET BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

JAK NA CITACE?

Prostudujte webovou stránku Ústřední knihovny VŠB-TUO Jak zpracovávat bibliografické citace.
Projděte si e-learningový kurz v prostředí Moodle VŠB-TUO.
Stáhněte si pomůcku Citace po ruce.
Spravujte si všechnu citovanou literaturu v citačním manažeru Citace PRO Plus.
Zeptejte se přes webový formulář Nevíte jak citovat…?

DIGITÁLNÍ KNIHOVNY A SLUŽBY JINÝCH KNIHOVEN, INSTITUCÍ

 • E-knihy Městské knihovny v Praze – obsahuje více než 1600 titulů včetně soudobých autorů. V roce 2018 vydala MKP 300 e-knih vlastním nákladem.
 • Kramérius – digitální knihovna Národní knihovny ČR, aktuálně zpřístupňuje k online čtení celý obsah bez omezení pro studenty vysokých škol. Přístup do 17. 5. 2020.
 • MUNISpace – digitální čítárna produkce Masarykovy univerzity a jejích součástí.
 • Moravskoslezská vědecká knihovna – využijte běžně poskytovanou službu – vzdálenou registraci čtenářů – díky ní si pak půjčujete e-knihy nakladatelů Palmknihy (E-reading) a Flexibooks. Běžně lze mít půjčeno 3 + 3 tituly měsíčně , aktuálně je počet zvýšen na 5 + 5.
 • Knihovna Akademie věd ČR – nabízí vzdálenou registraci za symbolickou cenu 1 Kč – kromě e-knih (Bookport, ProQuest) je k dispozici báze denního tisku a časopisů PressReader, obsahující plné texty více než 6 150 deníků a magazínů z více než 100 zemí světa, včetně České Republiky. Kromě aktuálních vydání jsou dostupná také vydání starší, obvykle po dobu tří měsíců.
  • 9. 4. 2020. Knihovna akademie věd ČR zpřístupňuje také obsah své Digitální knihovny. Obsah 2 000 časopisů a 4 500 knih. Nutno se registrovat (vzdáleně) za symbolickou 1 Kč.
 • Edice CZ.NIC – ediční program správce české národní domény je zaměřen na vydávání odborných, ale i populárně naučných publikací spojených s Internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih, k využití pod některou z licencí Creative Commons.

PRODUKCE AKADEMICKÝCH NAKLADATELŮ

UPOZORNĚNÍ

Tento přehled akademických nakladatelů vyzdvihuje ty, kteří nabízejí prodej e-knih nebo e-knihy k zobrazení nebo ke stažení zdarma. V případě prodeje e-knih se jedná o tip pro uživatele na zakoupení potřebné literatury za vlastní prostředky. Jedná se o prodej individuálních licencí e-knih, tj. licencí pro konečného uživatele, nikoliv pro celou instituci. Ústřední knihovna VŠB-TUO proto nemůže e-knihy z těchto e-shopů nakupovat.

UŽITEČNÉ ODKAZY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přidej komentář