14. 6. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access and the Changing Role of Libraries


logo konference IFLA 2010Letošní konference IFLA – World Library and Information Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, jak je zřejmé i z podtitulu vyjadřujícího hlavní téma: Open access to knowledge – promoting sustainable progress, je zaměřena na problematiku otevřeného přístupu.

Z pohledu OA (a také měnící se role knihoven v oblasti přístupu k vědeckým informacím) je ovšem nejzajímavější akcí satelitní meeting 9. srpna 2010 na téma Open Access and the Changing Role of Libraries organizovaný National Library of Sweden ve spolupráci s knihovnami čtyř švédských univerzit (Göteborg, Uppsala, Lund a Malmö).

National Library of Sweden je účastníkem celoevropského projektu OpenAIRE jako národní konzultační středisko pro OA ve Švédsku. Není bez zajímavosti, že vedle organizátora akce Jana Hagerlida přednesou na meetingu své příspěvky i další účastníci projektu OpenAIRE (Norbert Lossau, Irina Kychma, Saskia Franken a Jens Vigen).

Samotný projekt OpenAIRE není předmětem jejich příspěvků na této akci (výjimkou je N. Lossau, který by se, alespoň podle zveřejněných abstraktů, měl ve své prezentaci projektu OpenAIRE dotknout), jsou aktivity pracovišť těchto přednášejících i jich samotných v oblasti OA významné, že v souvislosti s programem satelitního meetingu IFLA stojí za to připomenout i tento projekt a jeho význam pro prosazení myšlenek OA (nejen v evropském kontextu).

Program meeetingu pokrývá tři hlavní témata:

  • Spolupráce knihoven v oblasti podpory OA na národní a mezinárodní úrovni.
  • OA a nové role vědeckých knihoven.
  • OA a metadata, katalogy a software.

V textu, kterým organizátor shrnuje tematiku meetingu (viz web), je kromě jiného vyslovena zajímavá myšlenka charakterizující OA (neboť je dobré mít na mysli, že OA je jedním z ekonomických modelů přístupu k publikacím): „…finanční prostředky by měly být přesměrovány od plateb za získání přístupu k platbám za poskytnutí přístupu.“

Přidej komentář