30. 3. 2010 ~ 0 Komentářů

Open Access


Otevřený přístup (open access): neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

Pojem „open access“ je protikladem pojmu „toll access“. Znamená tedy především otevření přístupu k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (předplatné, licence, pay-per-view apod.).

Štítky:

Přidej komentář