20. 11. 2012 ~ 0 Komentářů

OpenAIRE Guidelines 2.0 pro poskytovatele dat


Aktualizovaná pravidla OpenAIRE Guidelines 2.0 pro poskytovatele dat přinášejí dvě hlavní změny oproti první verzi pravidel OpenAIRE.

1. Podpora agregátorů pro vystavení jejich metadat infrastruktuře OpenAIRE.

Vedle individuálních repozitářů a časopisů mohou být přizpůsobené OpenAIRE také národní agregátoři. V tom případě je potřeba, aby pro OpenAIRE byly doplněny informace o původu poskytovatelů (provenance information of content providers). Původ poskytovatele musí být vyjádřen v elementu „about“, jak požadují pravidla OAI-PMH: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-provenance.htm.

2. Rozšíření jmenného prostoru pro identifikaci projektů.

Rozšířený jmenný prostor směřuje k získání informací o projektu a bude použitelný nejen pro projekty rámcových programů Evropské komise, ale pro všechny poskytovatele a projekty (národní nebo mezinárodní). Použití rozšířeného jmenného prostoru je pouze doporučené, repozitáře a časopisy již kompatibilní s OpenAIRE zůstanou kompatibilní při použití povinných částí, které byly stanoveny v pravidel OpenAIRE 1.1.

Prvek projectID byl pro zpřesnění informací o projektech upraven takto:
– projectID se rovná číslu grantové smlouvy a je definován jmenným prostorem info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectNumber/ Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym/
Pro kompatibilitu s OpenAIRE jsou první tři prvky povinné (Funder/FundingProgram/ProjectNumber) a další tři prvky nepovinné (Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym).

Poskytovatelé si mohou zvolit užívání pouze prvních tří části (podle předchozí verze pravidel OpenAIRE) nebo rozšířené se všemi částmi, což je v podle nových pravidel doporučeno.

V případě rozšířené verze musí být vyjádřeny všechny části i ty, které neobsahují žádnou hodnotu, př. EC/FP7/12345/EU//OpenAIREplus.

Příklady:

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345

nebo

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345/EU//OpenAIRE

V souvislosti s druhým bodem v dalších verzích pravidel bude hledáno vhodnější řešení pro vyjadřování informací o projektech. Řešení může zahrnovat číselníky poskytovatelů a grantových programů, kompatibilní se standardem CERIF.

Štítky:

Přidej komentář