20. 9. 2010 ~ 0 Komentářů

OpenDepot.org – repozitář pro všechny


OpenDepot.org je služba pro autory, jejichž instituce neprovozuje repozitář a kteří mají zájem zpřístupnit svůj článek, knihu, konferenční příspěvek apod. v režimu otevřeného přístupu.

Pro uložení dokumentu je nutná registrace a vyplnění základních popisných metadat.

Služba OpenDepot.org využívá data o repozitářích z adresářů ROAROpenDOAR a na vstupní stránce upozorní, zda pro návštěvníka existuje v jeho instituci repozitář, a je zde umístěno i vyhledávání repozitářů (viz obrázek).

Službu postavenou na software EPrints provozuje JISCEDINA a původně byla určena jen pro uživatele z Velké Británie. Nyní je repozitář k dispozici bez omezení. Využívanost je v současnosti spíše nízká, což může být způsobeno tím, že pro autory, kteří poskytují své dokumenty k auto-archivaci, jejich instituce již provozují institucionální repozitář, případě autoři využívají některý z oborových archivů.

Více informací: FAQ

Přidej komentář