23. 10. 2012 ~ 0 Komentářů

ORCID již funguje


Connecting Research and Researchers. To je hlavní heslo služby ORCID, která byla oficiálně uvedena do provozu 17. října 2012 v Berlíně.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) umožňuje vědcům získat trvalý identifikátor, který mohou využívat pro snadnou identifikaci svých článků a dalších vědeckých prací.

Nejen sami vědečtí pracovníci se setkávají s problémy při rozlišování výsledků své vědecké činnosti od dalších vědců s podobnými jmény. Je proto nezbytné hledat nástroje pro snadné a jednoznačné propojení vědců se soubory dat, články, citacemi, aj. výsledky vědeckých aktivit.

O problémech s identifikací autorů a vzniku iniciativy ORCID viz příspěvek: Open Researcher & Contributor ID z roku 2010.

ORCID poskytuje dvě základní funkce:

  • rejstřík pro získání jedinečného identifikátoru vědce a správu záznamu o aktivitách,
  • aplikační programová rozhraní, která podporují komunikaci mezi systémy a ověřování (autentikaci).

Rejstřík je zdarma pro jednotlivce, kteří mohou získat identifikátor ORCID, spravovat záznamy o svých aktivitách a vyhledávat informace v rejstříku o dalších účastnících systému. Organizace (výzkumné organizace, instituce financují výzkum, vydavatelé apod.) se mohou stát členy, aby propopojily své vlastní záznamy s identifikátory ORCID nebo registrovaly své zaměstnance a studenty za účelem získání identifikátorů ORCID.

V systému ORCID je v současnosti možné vyžádat všechny publikace z databáze CrossRef. Pro zajímavost: V CrossRef bylo k 11. říjnu 2012 zapojeno již 4 136 vydavatelů a 27 957 časopisů. Celkem bylo přiděleno 56 592 291 doi.

Přidej komentář