8. 1. 2020 ~ 0 Komentářů

ORCiD na VŠB-TUO


Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá školení ORCiD na VŠB-TUO, které je především zaměřeno na představení persistentního identifikátoru ORCiD a jeho integraci do univerzitního systému identit.

Účastníci školení budou seznámeni s postupem, jak si účet ORCID založit, jak jej propojit se systémem UNIS, s napojením na Scopus, Publons a další zdroje.

Termín školení: 21. ledna 2020 od 9:00.

Místo konání: NK 150 (velká počítačová učebna ve výpůjčním oddělení v Porubě)

Počet míst je omezen, proto se v případě zájmu včas zaregistrujte.

Jméno a příjmení
Email
Pracoviště
Poznámka

Přidej komentář