18. 10. 2011 ~ 0 Komentářů

Otevřený časopis Advances in Electrical and Electronic Engineering na platformě OJS


Autor příspěvku: Ing. Jan Látal, VŠB-TUO, šéfredaktor

Přechod na platformu Open Journal System

Vědecké periodikum Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE) bylo založeno v roce 2002 na Žilinské univerzitě v Žilině. Původní forma periodika byla pouze tištěná. Když bylo v roce 2009 rozhodnuto přesunout periodikum AEEE na VŠB-TU Ostrava, stanovili jsme si v rámci redakčního týmu několik strategických cílů. Prvotním cílem bylo převést formu periodika na elektronickou s online přístupem. Dalším neméně důležitým cílem bylo připravit veškeré kroky tak, abychom mohli v příštích letech přejít také na elektronický publikační systém. Na základě výběrového řízení byl vybrán publikační systém Open Journal Systems (OJS), na který vědecké periodikum AEEE přešlo v roce 2011. Rok 2011 je tedy dalším významným mezníkem. Nejen kvůli přechodu na publikační systém OJS, ale i s ohledem na novou tištěnou formu periodika.

Výhody OJS

Na základě ročních praktických zkušeností můžeme konstatovat, že publikační systém OJS nám přináší řadu výhod. Mezi největší výhody patří snadná správa chodu celého periodika (zasílání vědeckého příspěvku, jeho následné recenzování, uveřejnění příspěvku a také jeho archivace), uznávanost systému ve světě (dostupné pluginy pro propojení se světovými vědeckými databázemi – DOAJ, EBSCO, DRIVER, SCOPUS, Web of Science) a také otevřenost systému s dostupnými aktualizacemi.

Otevřenost časopisu

Časopis AEEE je otevřeným periodikem, indexovaným v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodiky vydávaných v České republice. Uveřejnění vědeckého příspěvku a také celý obsah periodika je zdarma pro celou vědeckou i nevědeckou sféru.

Periodikum AEEE vystavuje vědecké příspěvky pod licencí Creative Commons – BY (Uveďte autora). Autoři vědeckých příspěvků jsou povinni zachovávat autorská práva a poskytnout periodiku právo
prvního publikování jejich příspěvku na základě Creative Commons Attribution Licence, které umožňuje ostatním sdílet jejich příspěvek s uznáním autorství.

Indexace časopisu

Časopis usiluje o registraci ve světových databázích a tím se snaží zajistit autorům zvýšení pravděpodobnosti, že budou jejich články citovány. Periodikum AEEE je indexováno adresářem otevřených časopisů DOAJ, Google Scholar provádí sběr článků a prostřednictvím repozitáře DSpace VŠB-TUO jsou články sklízeny evropským projektem DRIVER. V současné době se čeká na uzavření smlouvy s firmou EBSCO. Podnikáme také všechny kroky pro to, abychom byli v nejbližších letech indexováni v top vědeckých databázích SCOPUS, potažmo Web of Science.

Přidej komentář