18. 1. 2011 ~ 0 Komentářů

Polská akademie věd se spojila s vydavatelem Versita


Polská akademie věd se rozhodla ke spolupráci s vydavatelem Versita na vydávání 21 časopisů v režimu open access.

Versita patří k největším vydavatelům časopisů střední a východní Evropy, vedle knih vydává časopisy tradičním způsobem (ve spolupráci s nakladatelstvím Springer) a vydává rovněž časopisy v modelu open access. Vydává také české časopisy (ČVUT, MU, AV ČR), například i Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řadu stavební. Vlastníkem sborníku zůstává VŠB-TUO, Versita zajišťuje vydavatelský servis a zpřístupňuje obsah Sborníku, řady stavební (č. 1/2010) na portálu Versita Open v režimu open access.

Vydavatelský servis obnáší základní služby zahrnující konzultace, vytvoření webových stránek, produkci, distribuci a marketing. Za servis se platí poplatky za článek s ročním předstihem a je potřeba uzavřít kontrakt min. na jeden rok. Implementace by měla proběhnout během jednoho měsíce. Versita nabízí i nadstandardní služby a jejím cílem je rozšířit počet vydávaných časopisů z dvou set na pět set.

Přidej komentář