1. 9. 2020 ~ 0 Komentářů

Postoj autorů k open access publikování


Ústřední knihovna VŠB-TUO se připojila k národnímu průzkumu, který organizuje Asociace knihoven vysokých škol ČR a jehož cílem je zmapovat aktuální zkušenosti akademických a vědeckých pracovníků a doktorandů s publikováním v režimu open access.  

Na VŠB-TUO proběhne průzkum pod záštitou prorektorky pro vědu a výzkum, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D., ve dnech 18. 8. až 9. 10. 2020.

Odkaz na dotazník: http://openaccess.cz/dotaznik

Termín pro vyplnění dotazníku: do 9. 10. 2020.

Případné dotazy můžete směřovat na pracovníka ÚK VŠB-TUO: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D., tomas.inspektor@vsb.cz, tel. 1278 nebo na obecný e-mail: oadotaznik@gmail.com.

Pro představu o rozsahu a cílech dotazníku byla vytvořena offline verze k nahlédnutí a stažení ve formátu PDF.

Výsledky dotazníku budou zpracovány na národní úrovni do konce roku 2020 v souhrnné volně dostupné zprávě.

Děkujeme respondentům za ochotu a čas věnovaný tomuto průzkumu.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

Přidej komentář