31. 8. 2010 ~ 0 Komentářů

Postprint


Jako postprint je zpravidla označována verze článku po recenzním řízení a zapracování změn autorem článku. Jde o verzi článku, která je připravena k vydání v časopisu, ovšem bez formátování pro tisk.

V elektronické podobě bývá spolu s preprintem označován souhrnným pojmem e-print.

Pro zviditelnění a zvýšení impaktu svého článku autoři nejprve archivují v repozitářích jeho preprint a po recenzním řízení jej doplní nebo nahradí postprintem.

Více informací:

Harnad, Stevan: Eprints: electronic preprints and postprints

Přidej komentář