5. 6. 2020 ~ 0 Komentářů

Pozvání na workshop – RESEARCH QUESTION and LITERATURE REVIEW


Přemýšleli jste nad tím, v jaké fázi výzkumu má smysl řešit rešerši, nebo jak dostat do úvodu všechen ten výzkum, který již byl publikován? Jak se píše přehledový článek?

Tímto Vás zvu na zcela nový workshop, na kterém se vrátíme k tématu výzkumné otázky, kterou jsme řešili na jednom z dvoudenních kurzů, a zaměříme se na rešerši. Budeme hledat cesty, jak přesvědčit čtenáře a ještě dříve editora a recenzenty, že Vás výzkum stojí za pozornost. Přijďte si odpovědět na klíčovou otázku ‚SO WHAT?‘.

Opět si přineste úvody článků z časopisů, ve kterých byste rádi publikovali, a svůj rozpracovaný úvod.

Kurz bude probíhat v rámci celouniverzitního projektu TECHNIKA PRO BUDOUCNOST (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002338).

______________________________________________________________________________

 

Přednášející: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

KDY: Středa 17. června 2020, 9:00-14:00

KDE: Místnost B2

 

KAPACITA WORKSHOPU JIŽ BYLA NAPLNĚNA.

 

Přidej komentář