27. 6. 2019 ~ 0 Komentářů

Pozvánka na konferenci KRECON 2019


Národní technická knihovna, projekt CzechELib a evropská organizace EURODOC pořádají ve dnech 7.-8. listopadu 2019 v Národní technické knihovně konferenci  KRECon 2019: Open Access – Seeking balance.

Konference je pořádána pro výzkumníky, mladé i zkušené vědce, management univerzit (rektory, prorektory, proděkany pro vědu, ředitele výzkumných center), vedení ostatních výzkumných organizací, pro představitele grantových agentur i neziskového sektoru zaměřeného na využívání veřejných dat, občanskou vědu a šíření znalostí.

Cílem konference je představit všem reprezentantům české vědy problematiku open access/open science prostřednictvím dosavadních zásadních počinů a do mezinárodního kontextu zasadit schválený Akční plán Národní strategie otevřeného přístupu v ČR pro roky 2017-2020.

Bude se hovořit o změně obchodního modelu od předplatného k placenému otevřenému přístupu, o vyjednávání s vydavateli, o plánu poskytovatelů – Plánu S.

Druhý den se bude diskutovat o implementaci open access principů v českém prostředí – celou debatu bude dobré sledovat perspektivou dvou otázek:

  1. V kontextu dosavadního vývoje ve světě, v Evropě, má ČR vyjednávací sílu na to, aby se zavazovala k transformaci na gold open access, aniž by to neznamenalo signifikatní navýšejí celkových výdajů na publikování a přístup k elektronickým informačním zdrojům?
  2. Proč se v české debatě o open access redukuje téma pouze na gold open access a zapomíná se na obrovskou, neodiskutovatelně životaschopnou a stabilní green open access infrastrukturu, která je budována zdola vědci, univerzitami a podporovaná např. Evropskou komisí (ArXivEOSC, OpenAIRECORE, BASE, Unpaywall, OAButton, Kopernio atd.)

Úspěchem konference bude, pokud účastníci najdou cestu, jak zajistit  rovnováhu, zmíněnou v podnázvu konferenci, mezi tím, aby se česká věda reálně posunula k open access/open science a zároveň se nedostala do pasti „Fool´s Gold OA„*

*Universal Green OA to Solve Serials Crisis: Interview with Stevan Harnad:

„Putting Gold OA before universal Green OA and forced downsizing is “Fool’s Gold OA” because it is unnecessary, arbitrarily inflated in price, double-paid (uncancellable institutional subscriptions for their input and Fool’s-Gold OA fees for their output) or even double-dipped (in the case of hybrid subscriptions/fool’s-gold journals).“

 

 

Štítky: ,

Přidej komentář