27. 3. 2019 ~ 0 Komentářů

Pozvánka na semináře týkající se problematiky Open Science


Central European Institute of Technology (CEITEC) pořádá v rámci projektu ORION dva semináře zaměřené na problematiku Open Science.

Oba se budou konat v prostorách Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) na adrese Česká 166/11, 60200 Brno.

První seminář s názvem Open Science and the Funding Management Process proběhne 2. května 2019 od 10:00 do 17:00. V rámci tohoto semináře budou vysvětleny a diskutovány koncepty otevřené vědy. Tento interaktivní seminář umožní účastníkům získat náhled na současnou situaci a také informace, jak zásady otevřené vědy prakticky a účinně začlenit do procesu řízení financování.

Druhý seminář s názvem Open Science and Your Research proběhne o den později, tedy 3. května 2019 od 10:00 do 17:00. Tento seminář seznámí účastník s tím, co je otevřená věda a proč je zapotřebí. Bude zde představen přehled hlavních oblastí Open Science: Open Access, Open Data nebo Public Engagement. Kromě toho budou představeny některé praktické rady, které mohou výzkumníci učinit směrem k otevřené vědě, potenciální přínosy pro jejich kariéru a informace o tom, jaké zdroje může projekt ORION poskytnout. Setkání je vhodné pro ty, kteří mají jen velmi malé nebo základní znalosti o otevřené vědě.

Oba semináře budou v angličtině a jsou zdarma. Počet účastníků je omezen, proto je potřeba se přihlásit:

Pořadatelé se těší na vaši účast.

Přidej komentář