6. 4. 2018 ~ 0 Komentářů

Pozvánka na webinář Knovel


 

Knovel je (po dvanácti letech samostatné existence) služba vydavatelského domu Elsevier, založená r. 2001.

Je to obří online knihovna zaměřená převážně na technologické a inženýrské oblasti (37 sekcí, viz níže), postavená na třech pilířích: validovaném obsahu, přesném a optimalizovaném vyhledávání a analytickém aparátu pracujícím nad daty. Knihovna obsahuje přes 7000 referenčních děl a databází od více než 120 světových vydavatelů a profesních sdružení (např. AIAA, AiChE, ASME).

Obsah je prezentován textovými oddíly, tabulkami, grafy, rovnicemi, diagramy, aj. Vyhledávání je nejen textové, ale i numerické („property search“). Knovel obsahuje víc než 120 000 interaktivních tabulek, digitizérů grafů či „oživlých rovnic“, kdy uživatel může s grafem manipulovat. Může i provádět vlastní kalkulace se vzorci a rovnicemi, a samozřejmě je možné data exportovat mimo platformu Knovel.

Cílem prezentace, kterou provede RNDr. Jiří Kadleček, CSc. z Albertiny icome Praha, je seznámit účastníky s obsahem, vyhledáváním a interaktivními prvky Knovelu.

Prezentace proběhne formou webexové session. Přihlášeným účastníkům bude zaslán webový link, na který se cca 5 min předem připojí. Jsou nutná sluchátka a vítaný je i mikrofon pro ev. dotazy a diskusi. Pokud někdo ještě nikdy na daném počítači webexovou prezentaci nesledoval, bude vyzván k rychlému trvalému nainstalování jednoduchého softwaru.

Přidej komentář