5. 2. 2019 ~ 0 Komentářů

Přednáška InCites


Ústřední knihovna VŠB-TUO a Clarivate Analytics
Vás zvou na školení InCites

Ukázka práce s analytickým nástrojem InCites™ Bechmarking & Analytics, který je dostupný na platformě Web of Science. InCites je webový nástroj pro hodnocení výzkumu, který na základě citací publikací indexovaných ve Web of Science pomáhá instituci rozvíjet výzkumnou strategii. Umožňuje analyzovat institucionální produktivitu, sledovat aktivitu spolupráce, identifikovat vlivné výzkumníky, předvést silné stránky a objevit oblasti příležitostí.

Školení probíhá pod záštitou prorektorky pro vědu a výzkum prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D.

 

Přednášející: Josef Jílek, Clarivate Analytics

Datum konání: 20. února 2019, 13:30-15:00, přihlašovací formulář níže

Místo konání: místnost NK 150 – výpůjční oddělení Ústřední knihovny

Kontakt: Bc. Lenka Votýpková (Tel. 59732-4536, lenka.votypkova@vsb.cz)

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dáváte souhlas s tvorbou dokumentačních fotografií ze semináře. Pokud nechcete být fotografováni, sdělte nám to, prosím, u prezence. Děkujeme.

Přidej komentář